Muzeum pivovarnictví v Českých Budějovicích

Muzeum pivovarnictví při FZT JU vzniklo jako výstup projektu „Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko“, který byl financován z programu EU – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Projekt obsahuje aktivity, které představují společné kořeny obou regionů v této oblasti. Jedním z hlavních výstupů projektu je vybudování muzea pivovarnictví na české straně a vytvoření výstavy o pivovarnictví v areálu kláštera v bavorské obci Aldersbach. V obou muzeích jsou informace zpracovány a prezentovány atraktivní populárně naučnou formou zaměřenou na jednotlivé cílové skupiny. Návštěvníci se zde seznámí s historií pivovarnictví, výroby piva i s pivovary, které se dříve na území Dolního Bavorska a jižních Čech nacházely. Dozví se zajímavosti o používaných technologiích, technickém vývoji tohoto oboru, rozmanitosti druhů piva, hostinské kultuře apod.